Hindi Shayari
Hindi Shayari

Tood kar jood lo chahe har chhej duniya ke, sab kuch kabil-e-marramat hai aaitbaar ke siwa.

Share this with friends
  • 37
  • 0